سوالات متداول

آیا می توان میزان اتلاف دمای استخر را محاسبه کرد ؟

بله، شرکت اندیشه های بدون مرز واته این امکان را برای شما فراهم کرده تا با استفاده از فرمول های ارائه شده در سایت بتوانید به صورت دقیق محاسبه کنید.

امکان کف متحرک کردن برای هر استخری وجود دارد؟

بله ، حتی استخرهای ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته شده این امکان را دارند.

آیا با هر ابعادی می توان کف متحرک را اجرا کرد؟

بله با هر ابعاد و شکلی که استخر باشد می توان اجرا کرد.